Niciodată Singur

BUTONUL ROȘU pentru Autorități Publice

Butonul Roșu pentru AUTORITĂȚI PUBLICE

Beneficii AUTORITĂȚI

Butonul Roșu este un model și o soluție eficientă folosită în toate parteneriatele comunitare pentru sănătate, de aceea există o obligație morală de a împărtăși Autoritătiilor Publice cele mai bune practici pentru minimizarea riscurilor la care sunt supuse persoanele vulnerabile din comunitate, acordarea de suport și îngrijire medico-socială la domiciliu.

  • Puternic act de consolidare a imaginii Autorității Administrației Publice Locale de furnizor empatic al unor servicii de îngrijire  și suport benefice pentru populație și cu rol catalizator al solidarității între generații.
  • Accesul pe Platforma T Sănătate România bazată pe comunitate pentru o mai bună coordonare, raportare şi utilizare eficientă a resurselor comunității în planificarea și furnizarea serviciilor de îngrijire comunitară responsabilă.
  • Conceptul de îngrijiri comunitare a fost iniţiat de OMS în anul 1980  si reluat acum in  strategia 2023  – 2030 unde regăsim ca obiective:

– Sănătatea comunităţii şi a familiei – iniţiative legate de sănătatea comunitară responsabilă, prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor, sănătatea populaţiei în vârstă si a bolnavilor cu boli cronice

– Promovarea sănătăţii, identificarea precoce a problemelor comunitare şi intervențiile adecvate, stabilirea parteneriatelor încomunitate pentru a identifica nevoile comunității raportate la probleme şi sprijin în luarea deciziilor

– Educație pentru sănătate – se adresează nevoii de învățare care trebuie susţinută prin materiale scrise, prezentări, lucru de grup, media, consiliere , etc

– Prevenirea (bolilor şi accidentelor, diminuarea suferinţelor) – prevenirea şi răspândirea bolilor transmisibile, strategii depromovarea siguranţei şi prevenirea accidentelor la domiciliu și a căderilor la persoanele în vârstă

  • Creșterea calității serviciilor oferite prin includerea de elemente esențiale în sprijinirea menținerii independenței și demnitatiipersoanelor varstnice și evitarea instituționalizării.
  • Trecerea de la o abordare  fragmentată la una mai integrată a îngrijirii; furnizorii şi factorii de decizie ajung sa faca noiconexiuni şi sa creeze noi parteneriate colaborative între parțile interesate.
  • Reducerea costurilor de îngrijire a sănătații și creșterea abilitatii personalului de îngrijire prin utilizarea soluțiilor de teleângrijire și monitorizare a pacienților – Butonul Roşu
  • Inițiatori şi colaboratori în construcția de rețele ale diferitelor structuri care pot exista în sectorul public şi cel privat, înîngrijirea formala şi informală, în sănătate și asistenţă socială – PARTENER în Platforma T Sănătate România
  • Alinierea la noul concept de servicii comunitare de îngrijiri medicale și sociale pe termen lung –  mHealth

Configurați abonamentul dorit:

PREVENȚIE SOS ÎNGRIJIRE

Aveți întrebări, doriți o OFERTĂ PERSONALIZATĂ?

Completați și trimiteți formularul

5 + 3 = ?

Deja autoritățile Publice Locale din România împreună cu Direcțiile de Asistență Socială au adoptata aceste servicii de securitate socială pentru protejarea comunitătii. Pregătirea comunității este esențială, de aceea serviciile Butonul Rosu oferă siguranță șivor ajuta în mod proactiv autoritățile și persoanele să înțeleagă ce pot face pentru a-și reduce riscul de îmbolnăvire, pentru a recunoaște simptomele bolilor, pentru a accesa în timp util și corect informările comunitare, sfaturile, serviciile de îngrijirimedico-sociale la domiciliu și serviciile naționale de urgență 112.